ANTONI ZABALA

Colaborador (España)

President i director pedagògic de l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació.

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació i estudis de doctorat en Psicologia de l’Educació.

És fundador de la revista Guix i de l’editorial Graó (editora de 17 revistes d’educació i més de 1100 títols). Des de 1980 ha estat assessor d’escoles, institucions educatives i administracions de Catalunya, l’Estat espanyol i de Llatinoamèrica, en l’elaboració de plans d’estudis i la formació del professorat.

Ha dirigit diferents recerques en el camp del desenvolupament curricular, la innovació educativa i de l’ús de la intel·ligència artificial en les activitats d’ensenyament aprenentatge.

És autor d’articles i llibres sobre disseny curricular, la pràctica educativa, globalització i interdisciplinarietat , avaluació formativa, transformació i gestió del canvi, ensenyament i aprenentatge de les competències, metodologies de projectes, entre d’altres.